subtelna.

17 tekstów – auto­rem jest sub­telna..

Two­ja obec­ność jed­nocześnie spra­wia ból i da­je uko­jenie. Bezsens. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 maja 2012, 23:10

Gdy­bym kiero­wała się ro­zumem, byłabym zim­na jak ka­mień i bo­gata jak głupiec. To od­mieniłoby te wszys­tkie dob­re serca... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 kwietnia 2012, 10:55

Proszę, pozwól mi cię zab­rać z ciem­ności do światła.
Przes­tań myśleć o naj­pros­tszej drodze wyjścia. To jeszcze nie Twój ko­niec, nie ma pot­rze­by by zdmuchi­wać świecę.
Jes­teś o wiele za młody, naj­lep­sze do­piero nadejdzie... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 kwietnia 2012, 15:03

"Co będzie dziś? Nie wiem.
To może je­den z Twoich naj­lep­szych dni,
al­bo naj­gor­szych i możesz stra­cić wszys­tko lub nic.
Wiec po pros­tu nie wiem co będzie dziś." 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 kwietnia 2012, 09:50

"i jest tak sa­mo, może tyl­ko trochę smut­no
i nie mówisz już dob­ra­noc i nie mogę przez to usnąć . . . " 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 kwietnia 2012, 20:14

"Dob­rze, że nie wiesz co u mnie, bo pękło by Ci ser­ce " 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 kwietnia 2012, 20:10

Sko­ro mil­cze­nie jest złotem , to dlacze­go wszys­cy chcą mówić? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 kwietnia 2012, 17:17

Wszys­tkie błędne myśli w mo­jej głowię, wal­czę o to co wiem...
Chy­ba sta­je się zgorzkniałym człowiekiem... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 kwietnia 2012, 18:27

Widzę coś w Twoich oczach... Coś się w To­bie zmienia i nie wiesz co. Nie płacz dziś w no­cy, nad Tobą jest niebo. Zos­taw mi szept i daj mi znak za­nim po­wiesz mi do widze­nia. Nie bierz tak te­go na po­ważnie .Będę myślała o To­bie i o cza­sie, który mieliśmy...
bo wciąż Cię kocham... skarbie 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 kwietnia 2012, 21:10

Cóż, przy­naj­mniej ma­my przy­jaciół, którzy są jak sza­lupa w ciem­ności, ra­tują nas od re­kinów.Na­wet gdy ma­my złama­ne ser­ce , są z na­mi do końca...I kiedy nasz świat sta­je do góry no­gami i niebo jest pełne chmur, oni zaw­sze będą przy nas i będziemy czuć się jak w do­mu.Możemy być sobą i nig­dy nie będziemy samotni. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 kwietnia 2012, 22:03
subtelna.

Nicholas Sparks -Jesienna miłość

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

subtelna.

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność